ÅRSPLAN FÖR VINGÅRDEN


Januari/Februari

 • Grovbeskära fjolårets skott

Mars

 • Kompletteringsgödsla
 • Beskära vindskydd
 • Vinterbeskära & binda ner årskotten till första tråden

April

 • Sätta upp sprinkleranläggningen i vingården för frostskyddsbevattning
 • Förberedelser för att ev plantera nya vinplantor (inkl nya stolpar etc)

 Maj

 • Ev. plantera nya plantor

Juni

 •  Förebyggande svavelbehandling

Juli

 • Påbörja sommarbeskärning
 • Begränsa skördeuttag
 • Sätta upp getingfällor

Augusti

 • Ev. Begränsa skörden ytterligare
 • Lägga på fågelnät

September/oktober

 • Mäta & följa sockerhalt och syranivå i druvorna
 • Skörd

November

 • Städa upp i vingården
 • Plöja upp jord mot yngre stockar

December

 •  -

VINTER

VÅR

SOMMAR

HÖST