ÅRSPLAN FÖR ARBETET I VINGÅRDEN
OCH VINERIET

December
·     Grovbeskära fjolårets skott
·     Köldstabilisering av vinerna
·     Flytta över viner till ekfat
Januari/Februari
·     Fortsatt grovbeskärning
·     Blendprovningar och buteljering
Mars
·     Slutlig vinterbeskärning & nerbindning av årsskotten
      till första tråden
·     Kompletteringsgödsla med naturgödsel
·     Se över trådar och stolpar i vingården
·     Fortsatt buteljering
April
·     Sätta upp sprinkleranläggningen i vingården för                  frostskyddsbevattning inför knoppsprickning
·     Förberedelser för att ev. plantera nya vinplantor
      (inkl. nya stolpar etc.)
·     Fortsatt buteljering
 Maj
·     Ev. plantera nya plantor
Juni
·     Förebyggande svavelbehandling mot mjöldagg
·     Nedkapning av vindskydd
Juli
·     Påbörja sommarbeskärning
·     Begränsa skördeuttag/borttagning av klasar
·     Sätta upp getingfällor
Augusti
·     Ev. Begränsa skörden ytterligare
·     Lägga på fågelnät
·     Rengöring av vineriet från golv till tak och rengöring
       av all utrustning
September/oktober
·     Mäta & följa sockerhalt och syranivå i druvorna
·     Skörd
·     Fermentering av viner och omdragning till nya tankar
November
·     Städa upp i vingården
·     Plöja upp jord mot yngre stockar
·     Filtrering av vinerna

 

VINTER

VÅR

SOMMAR

HÖST